Couponlike NL Logo

Privacybeleid

Gegevens bescherming

Dit privacybeleid kan op elk moment op Couponlike.nl worden bekeken, opgeslagen en geprint.
Wij respecteren uw privacy en waarderen de relatie die wij met u hebben. Dit privacybeleid is bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwste regelgeving inzake gegevensbescherming en strengere regels te creëren voor websites, en ook voor Couponlike. Dit betekent dat Couponlike zich vanaf nu zal houden aan nog preciezere richtlijnen voor het gebruik en de opslag van gebruikersgegevens. Het geeft gebruikers ook meer controle over hoe websites hun persoonlijke gegevens gebruiken.

Dit privacybeleid is herzien om te voldoen aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. Het beschrijft welke persoonlijke gebruikersgegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken – met als doel onze gebruikers zo goed mogelijk te informeren en te beschermen.

Ons privacybeleid omvat ook de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast vindt u informatie over hoe u, als gebruiker, contact met ons kunt opnemen om eventueel wijzigingen in contactgegevens aan te vragen of om vragen te stellen over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op gegevens die aan Couponlike.nl worden verstrekt.

De volgende gegevensbescherming informatie geldt uitsluitend voor Couponlike.nl. Als u van deze pagina naar een andere website gaat, zal een ander privacy beleid van toepassing zijn en wij raden u aan om ook het privacy beleid van die website te lezen.

Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen in dit document aanbrengen en op onze website en/of andere plaatsen die we geschikt achten plaatsen. Op deze manier willen wij dat onze gebruikers te allen tijde zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze openbaar maken. Bovendien geven wij u de mogelijkheid om u bij elke wijziging af te melden.

Omdat we weten dat juridische teksten en richtlijnen vaak moeilijk te begrijpen zijn, hebben we geprobeerd ons privacy beleid zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te houden.

Couponlike verzekert haar gebruikers dat zij opereert binnen het kader van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en daarmee is de veiligheid van de gegevens die u aan Couponlike verstrekt gegarandeerd.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van de voucher mail worden persoonsgegevens verzameld (e-mailadres). Couponlike gebruikt uw e-mailadres uitsluitend om u te informeren over de ontvangst van nieuwe vouchers. Het is te allen tijde mogelijk om uw e-mailadres te verwijderen door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke e-mail. Uiteraard geven wij uw e-mailadres niet door aan derden.

Informatie die wij van u verzamelen

Om een optimaal gebruik van onze website en alle functies ervan mogelijk te maken, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie van onze bezoekers. Het verstrekken van persoonlijke informatie buiten dit doel is vrijwillig.

Net als andere websites verzamelen en bewaren wij automatisch bepaalde informatie wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies en deze aanvullende informatie om de individuele gebruikerservaring te verbeteren en de best mogelijke gepersonaliseerde resultaten te leveren.

De verzamelde gegevens zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

E-mail nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief. U kunt deze inschrijving te allen tijde annuleren. Klik daarvoor op de link “Uitschrijven” aan het einde van elke nieuwsbrief. Meer informatie vindt u ook in de paragraaf “Persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken” verderop in dit document.

Gebruikersagent

Wanneer u onze website bezoekt via een mobiel apparaat of browser, is het mogelijk dat uw browser en/of mobiele apparaat automatisch zijn IP-adres, locatiegegevens, merk van het apparaat, netwerkprovider en soortgelijke informatie verzamelt en aan ons doorgeeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om op locatie gebaseerde reclame, inhoud en diensten aan te bieden.

Cookies

Couponlike gebruikt cookies op verschillende plaatsen. Deze veroorzaken geen schade aan uw computer. Ze dienen enkel om Couponlike.nl gebruiksvriendelijker te maken. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessie cookies”. Deze worden overigens automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek.

Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website met al zijn functies mogelijk te maken. Zonder deze cookies kunnen noodzakelijke diensten niet worden geleverd.

Een voorbeeld van het gebruik van deze cookies is het volgende:

De registratie van het inwisselen van vouchers. Een cookie stelt ons in staat het bedrag bij te houden waarvoor een gebruiker van onze website aankopen doet bij een van onze partners en zo onze commissie te berekenen.

Functionele cookies

Met deze cookies kan de website de keuzes van elke gebruiker onthouden en op basis daarvan extra en/of gepersonaliseerde functionaliteit bieden.

Bijvoorbeeld:

Het onthouden van cookie-instellingen en het niet telkens hoeven vragen.

Het onthouden van eerdere acties, zoals invoer in zoekvelden.

Prestatiecookies

Deze cookies helpen de prestaties van de Couponlike website te verbeteren door onder andere informatie te verzamelen over welke pagina’s het meest bezocht worden. Met deze informatie kunnen we onze gebruikers een betere gebruikerservaring bieden.

 

Google Analytics evaluaties

-Ervoor zorgen dat de website goed functioneert.
-Het testen van ontwerpupdates om de gebruikerservaring te meten.

 

U kunt ervoor kiezen een melding te ontvangen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of te voorkomen dat deze automatisch in uw browser wordt opgeslagen via uw browserinstellingen. Aangezien elke browser net iets anders werkt, moet u de help van uw browser raadplegen voor meer informatie over de individuele cookie-instellingen.

 

Als u ervoor kiest om cookies op uw apparaat uit te schakelen, kan het zijn dat sommige functies van de Couponlike website niet meer werken.

Pixel tracking

Wij gebruiken een software technologie genaamd pixel tracking (ook bekend als web beacons/web bugs). Dit helpt ons om content beter te ontwerpen door ons te informeren over de effectiviteit van onze content. Dit gebeurt via zogenaamde “clear gifs”. Clear gifs zijn kleine plaatjes die uniek identificeerbaar zijn en qua functie lijken op cookies. Ze worden gebruikt om de navigatie van een gebruiker op onze site te volgen. Clear gifs zijn echter niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van een gebruiker en kunnen daarom niet rechtstreeks aan een individu worden gekoppeld. Bovendien gebruiken wij clear gifs in onze HTML-gebaseerde e-mails om informatie te verkrijgen over welke e-mails door de ontvangers worden geopend. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van bepaalde communicatie- en marketingcampagnes evalueren.

Inhoud van het online aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of ideële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en Couponlike volgt verschillende maatregelen om dit te garanderen:

– Wij beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot die werknemers of individuen die het nodig hebben om onze diensten te verlenen.
– Couponlike werknemers moeten zich houden aan strikte beleidslijnen en processen voor het beschermen van en werken met persoonlijke informatie. Disciplinaire maatregelen zullen worden genomen tegen werknemers die dit beleid schenden.
– Om uw gegevens te beschermen, handhaven wij fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.
– Voor de overdracht en ontvangst van gegevens gebruiken wij veilige gegevensversleutelingstechnologieën volgens de huidige technologische standaard.

Links naar derde aanbieders

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u aan Couponlike verstrekt. Wij linken echter ook naar andere websites op onze homepage. Houd er rekening mee dat zodra u een link naar een andere website volgt, het privacybeleid van die website van kracht wordt.

 

Andere websites kunnen een ander beleid hebben met betrekking tot de bescherming en opslag van uw gegevens en het gebruik van cookies en clear gifs. Wij raden u daarom aan het privacybeleid te lezen van alle websites waarvan u diensten gebruikt of die u bezoekt.

 

In het geval dat Couponlike persoonsgegevens ontvangt via een derde partij die niet verbonden is aan de diensten die wij aanbieden, wordt het gebruik en de openbaarmaking van deze gegevens contractueel geregeld. De bescherming van deze gegevens door Couponlike wordt gewaarborgd door naleving van strikte richtlijnen

 

Uw rechten:

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd. U kunt uw intrekking van de toestemming te allen tijde aan ons sturen of meedelen (bijvoorbeeld per e-mail aan [email protected]). U kunt uw toestemming ook eenvoudig uitoefenen door op de daarvoor bestemde link in onze nieuwsbrief te klikken.

2. Recht van bezwaar

Als de verwerking van uw gegevens niet onder uw toestemming valt (met name logbestanden), hebt u het recht om bezwaar te maken. U kunt uw bezwaar te allen tijde aan ons sturen of ons informeren (bijvoorbeeld per e-mail aan [email protected]).

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dienovereenkomstig worden uw registratiegegevens alleen opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Verwerkte informatie wordt alleen bewaard zolang deze nodig is voor het beoogde doel of wettelijk verplicht is.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze echter niet verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief toesturen.

Couponlike
Logo
Enable registration in settings - general